Restaurace Tolštejn

  • CS
  • DE

Tipy na výlet

Jedlová hora

Svou nadmořskou výškou 774 m patří mezi nejvyšší vrcholy okresu Děčín zároveň je i třetím nejvyšším vrcholem Lužických hor. Přes vrchol vede důležité evropské rozvodí - voda ze severního svahu odtéká do Baltického moře, zatímco z jižního svahu do Severního moře. Jedlová hora je pozoruhodná i z geologického hlediska tím, že na severním úbočí probíhá zlomová čára zvaná Lužická porucha.

Vrchol hory poskytuje nádherný kruhový výhled. Za jasného počasí odtud přehlédneme celý obzor od Krušných hor až po Krkonoše. Z tohoto důvodu zde v roce 1891 postavil horský spolek Gebirgsverein 23 m vysokou kamennou rozhlednu. V téže době nechal kníže Ferdinand Kinský vystavět u rozhledny restauraci. Oba objekty sloužily ještě za druhé světové války a od té doby chátraly. S rekonstrukcemi bylo započato v roce 1992 a dnes oba objekty slouží turistické veřejnosti. Na vrcholu se též nachází od roku 1905 pomník Friedricha Schillera.

Jiřetín pod Jedlovou

Nejbližším městečkem je Jiřetín pod Jedlovou, který byl založen v roce 1548 tehdejším majitelem panství Georgem ze Schleinitz jako hornické městečko na základě objevu ložiska stříbrných rud. Štola sv. Jana Evangelisty, pro svůj nejdochovalejší stav, byla v roce 1935 zpřístupněna pro veřejnost společně místním Spolkem pro cizinecký ruch a Horským svazem. Vchod do štoly byl v roce 1945 zavalen trhavinou. Dnes je štola opět pro turistickou veřejnost zpřístupněna v celkové délce 320 m. Ročně ji navštíví cca 5,5 tis. návštěvníků. Zajímavým turistickým cílem je také Křížová hora. Vrch nad obcí (563 m), kde v 18. století vzniklo poutní místo spojené s legendou o zjevení Spasitele na kříži sedmi bratrům, vybízející je k návratu z nuceného exodu v době protireformace. Křížová cesta a kaple byly prohlášeny v roce 1969 za kulturní památku.

CHKO Lužické hory

Lužické hory jsou nevelkým pohraničním pohořím, které je zhruba ohraničeno městy Česká Kamenice, Nový bor a Liberec. Nejvyšší horou je Luž. Malá část pohoří leží na území Německa, nazývá se Žitavské hory. Lužické hory pokrývají převážně lesy, najdeme zde řadu typických rostlinných druhů, z nichž některé patří mezi druhy u nás ohrožené. Žijí zde stáda jelení i srnčí zvěře, černá zvěř a mufloni. Od roku 1976 jsou Lužické hory chráněnou krajinnou oblastí a nejcennější lokality jsou součástí dvanácti maloplošných chráněných území.

Národní park České Švýcarsko

V Českém Švýcarsku nenajdeme množství hor, které by se tyčily nad krajinou. Výjimkou je stolová hora Děčínský Sněžník (mimo národní park, 723 m) a čedičový kužel Růžovského vrchu (619 m). Typické jsou skalní města a strmé útesy, rozdělené hlubokými roklemi. Unikátní je hluboce zaříznutý skalnatý kaňon Labe. Většina území je souvisle pokryta hlubokými lesy, které si na nedostupných místech uchovaly původní pralesovitý charakter. Snahy o zákonnou ochranu území byly již od počátku 20. století, komplexní ochranu území zajistilo až vyhlášení CHKO Labské pískovce. Přírodně nejcennější část území byla 1. ledna 2000 vyhlášena národním parkem, který má rozlohu 79,25km2.

Loretánská kaple

Loretánská kaple Panny Marie v nedalekém Rumburku byla stavěna v letech 1704-1709 stavitelem Janem Lukasem Hildebrandtem a na rozdíl od svého originálu který je z mramoru, je celá z pískovce. Na vnější výzdobě se podílel sochař Jan František Bienerth ze Schirgiswalde. Uvnitř kaple najdeme sochu Černé Madony s dítětem, která byla roku 1694 zhotovena v Římě a posvěcená papežem Inocencem XII. Rumburská Loreta je přesnou kopií svého italského originálu a je nejen nejsevernější Loretou v Čechách, ale i v Evropě. Postavit jí nechal zdejší kníže Antonín Florián Liechtenstein.
Kulturní památka je přístupná celoročně od úterý do soboty: (informace se musí ověřit, zda jsou stále aktuální).

Šluknovský zámek

Renesanční stavbu s krásným parkem bohatým na vzácné dřeviny dal postavit na místo dřívější dřevěné tvrze Arnošt ze Šlejnic ve druhé polovině 16. století. V dubnu 1986 zámek vyhořel a v současné době prochází rekonstrukcí. 5. července 2006 byl opět otevřen veřejnosti. Zámek je ve vlastnictví města Šluknova a je součástí zámeckého areálu s parkem a rybníkem, lze nelézt přímo ve středu města, v Zámecké ulici čp. 642.

partneři

Jedlová sportovní areál

České Švýcarsko

akční nabídka

Nenalezeny žádné nabídky.